اردوی آماده سازی تیم ملی نوجوانان زیر 16سال

فوتبال,مدرسه فوتبال,مدرسه

سایت رسمی هیئت فوتبال استان اردبیل

امیر حسین امن زاده بازیکن استان اردبیل به اردوی تیم ملی نوجوانان کشور دعوت شد .


دیدگاه خود را بیان کنید