اردوی تیم ملی فوتبال بانوان زیر 16سال

سودا حسن زاده و رویا فضلی به اردوی آماده سازی تیم ملی فوتبال بانوان زیر16سال دعوت شدند. #فوتبال_بانوان #اردوی_تیم ملی_فوتبال

سودا حسن زاده و رویا فضلی به اردوی آماده سازی تیم ملی فوتبال بانوان زیر16سال دعوت شدند. #فوتبال_بانوان #اردوی_تیم ملی_فوتبال

رویا فضلی و سودا حسن زاده بازیکنان زیر16سال اردبیل به اردوی آماده سازی تیم ملی فوتبال بانوان دعوت شدند.

این اردواز20 الی 24 آذرماه در استان تهران برگزار می شود.

 

دیدگاه خود را بیان کنید