انتصاب آقای دکتر ذکرالله خدایار به سمت رئیس کمیته پزشکی هیات فوتبال

#رئیس_کمیته_پزشکی_استان

#رئیس_کمیته_پزشکی_استان

طی حکمی از سوی صمد نوتاش رئیس هیات فوتبال استان اردبیل آقای دکتر ذکرالله خدایار به عنوان  رئیس کمیته پزشکی هیات فوتبال استان اردبیل منصوب شد.

دیدگاه خود را بیان کنید