انتصاب آقای بهزاد کوهی به سمت رئیس کمیته بازرگانی و بازاریابی هیات فوتبال استان اردبیل

انتصاب آقای بهزاد کوهی به سمت رئیس کمیته بازرگانی و بازاریابی #هیات_فوتبال_اردبیل

انتصاب آقای بهزاد کوهی به سمت رئیس کمیته بازرگانی و بازاریابی #هیات_فوتبال_اردبیل

با حکم مهندس صمد نوتاش , رئیس هیات فوتبال استان اردبیل , آقای بهزاد کوهی به سمت "رئیس کمیته بازرگانی و بازاریابی"هیات فوتبال استان اردبیل منصوب گردید.

 

دیدگاه خود را بیان کنید